Najnowsze wydarzenia

Tablo absolwentów z roku szkolnego 2013/2014 w zakładceAbsolwenci
Zdjęcia z II okresu roku szkolnego 2013/2014 już dostępne w Galerii zdjęć
Zestaw podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 w zakładce DOKUMENTY

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 z gimnazjum do obejrzenia tutaj

|Zdjęcia absolwentów:
klasa 3a - zdjęcie pierwsze
klasa 3a - zdjęcie drugie
klasa 3b - zdjęcie pierwsze
klasa 3b - zdjęcie drugie

Aktualności

  
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Dorota Matiaszewska

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Wtorek 9.10-14.10
Czwartek 9.10-14.10
Piątek 11.20 – 13.20

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grybowie
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu  Filia w Grybowie zaprasza na bezpłatne, indywidualne konsultacje w roku szkolnym 2013/2014. Szczegóły tutaj


Powiatowa Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
w Nowym Sączu

Filia w Grybowie
ul. Kościuszki 18, 33 – 330 Grybów  

z  a  p  r  a  s  z  a
16 listopada 2013 r. /sobota/

w  godz. od 8:00 do 12:00
na

„DZIEŃ  OTWARTY” 

W tym dniu istnieje możliwość skorzystania
z konsultacji:
 

~ PSYCHOLOGICZNEJ ~

~ PEDAGOGICZNEJ ~

~ LOGOPEDYCZNEJ ~ 

Rejestracja telefoniczna pod numerem (18) 445 – 03 – 25 lub osobiście
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

1.

Rozpoczęcie rocznych  zajęć dydaktyczno- wychowawczych

2 września  2013r
(podstawa prawna: &2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego  -Dz. U. Nr. 46 poz. 432, z późn. zm)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2013r.

3.

Ferie zimowe

3 – 16 lutego 2014 r.
województwa : kujawsko –pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

17 – 22 kwietnia 2014 r.

5.

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

1 kwietnia 2014 r.

6.

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum

23 – 25 kwietnia 2014 r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych

27 czerwca 2014r.

8.

Ferie letnie

28 czerwca- 31 sierpnia 2014r.

 

Informacje dla uczniów

Program Logomocja dla uczniów klas trzecich do pobrania tutaj

Rozkład jazdy BUS dla uczniów z Binczarowej i Wawrzki przedstawia się następująco:
Przywozy:
- Binczarowa  –   7:26  (7:33)
- Wawrzka   –      7:17  (7:27)
Odwozy:
- Florynka - Binczarowa  –  13:25     i    14:10
- Florynka - Wawrzka   –     13:37     i    14:16

Młodzież wysiada i wsiada na przystankach autobusowych przy drodze pod szkołą. Proszę zachować szczególne bezpieczeństwo.

 

Informacje dla rodziców

W sekretariacie szkoły są do odbioru wnioski  o dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/15 będą uczęszczać do klas: II, III i VI szkoły podstawowej.
Dochód na członka rodziny nie może przekraczać 539 zł netto.
Zaświadczenia o zarobkach należy składać za miesiąc poprzedzający datę składania wniosku.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015.
Szczegóły tutaj

Przedmiotowe Regulaminy Oceniania
1. Język polski
2. Język angielski
3. Język niemiecki
4. Historia, WOS
5. Matematyka
6. Fizyka
7. Biologia
8. Chemia
9. Geografia
10. Muzyka
11. Zajęcia techniczne
12. Informatyka
Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy pierwszej
Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy drugiej
Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych