Najnowsze wydarzenia

Zespół Nabbi – historia

Zespół muzyczny Nabbi powstał i działa przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II we Florynce. Pod koniec roku 2012 z inicjatywy Pana Jacka Biela – nauczyciela muzyki oraz ks. Dariusza Lewczaka SCJ – wikariusza parafii Najśw. Serca Pana Jezusa we Florynce, został zawiązany młodzieżowy zespół muzyczny, który rozpoczął swoją działalność od nagrania płyty z kolędami: „Hejże ino dyna dyna” – utwór w charakterze bardzo radosnym, rytmami nawiązujący do muzyki latynoamerykańskiej. Początkowo zespół działał jedynie jako schola gimnazjalna.
Od formalnego zainicjowania działalności grupy, która liczyła początkowo 8 osób powstała kolejna płyta, tym razem w charakterze akustycznym: „Pan jest Pasterzem moim”, na której znalazły się znane utwory młodzieżowej muzyki kościelnej, charakterem nawiązujące do muzyki regionalnej, a także semickiej.
Ostatnim dziełem Nabbi, który rozrósł się do 18 osób, była płyta „Miłosierdzia dar”, nagrana z okazji nawiedzenia parafii we Florynce przez Obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque oraz bł.(jeszcze wówczas) Jana Pawła II.
Zespół koncertuje przede wszystkim przy Zespole Szkół we Florynce. Koncertował także wielokrotnie w różnych parafiach, jak również szkołach, uczestniczył także w kolędowaniu wraz z biskupem Janem Zającem w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu.

 

Kraków-Prokocim - prezentacja

08. 01. 2015 r. Nabii zawitało w progach Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Okazją była wizyta kolędowa z udziałem J.E. ks. biskupa Jana Zająca.
Kolędowanie rozpoczęło krótkie nabożeństwo w szpitalnej kaplicy o godz. 14.00, po czym zespół wraz z ks. biskupem wyruszył, aby nieść radość Bożego Narodzenia chorym dzieciom leczonym na wszystkim oddziałach szpitala, oraz czuwającym przy nich rodzicom.
Wizyta kolędowa, niosąca radość i wzruszenie nie tylko pacjentom szpitala, lekarzom i pielęgniarkom, ale także członkom zespołu, zakończyła się około godz. 19.00.


Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Zespołu o dniach wolnych - tutaj 
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Dorota Matiaszewska

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Wtorek 9.10-14.10
Czwartek 9.10-14.10
Piątek 11.20 – 13.20

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grybowie
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu  Filia w Grybowie zaprasza na bezpłatne, indywidualne konsultacje w roku szkolnym 2013/2014. Szczegóły tutaj


Powiatowa Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
w Nowym Sączu

Filia w Grybowie
ul. Kościuszki 18, 33 – 330 Grybów  

z  a  p  r  a  s  z  a
16 listopada 2013 r. /sobota/

w  godz. od 8:00 do 12:00
na

„DZIEŃ  OTWARTY” 

W tym dniu istnieje możliwość skorzystania
z konsultacji:
 

~ PSYCHOLOGICZNEJ ~

~ PEDAGOGICZNEJ ~

~ LOGOPEDYCZNEJ ~ 

Rejestracja telefoniczna pod numerem (18) 445 – 03 – 25 lub osobiście
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych

1 września 2014 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

22-31 grudnia 2014 r.

3

Ferie zimowe

16 lutego -1 marca 2015 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

2-7 kwietnia 2015 r.

5

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

1 kwietnia 2015 r.

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

21 kwietnia 2015 r.
22 kwietnia 2015 r.
23 kwietnia 2015 r.

7

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2015 r.

8

Ferie letnie

27czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

Informacje dla uczniów

Program Logomocja dla klas III do pobrania tutaj

Rozkład jazdy BUS dla uczniów z Binczarowej i Wawrzki w roku szkolnym 2014/15 przedstawia się następująco:
Przywozy:
- Binczarowa  –   7:26   (7:33)
- Wawrzka   –      7:17   (7:27)

Odwozy:
- Florynka - Binczarowa  –  13:25     i    14:10
- Florynka - Wawrzka   –     13:37     i    14:16

Uczniowie dojeżdżający spod Polan będą dowożeni przez Firmę „Beskid - Bus” (nie VOYAGER).
Rano – 1 września 2014 r. przywóz o godz. 7.30 z przystanku Podpolany.

Młodzież wysiada i wsiada na przystankach autobusowych przy drodze pod szkołą.
Proszę zachować szczególne bezpieczeństwo.

 

Informacje dla rodziców

W sekretariacie szkoły są do odbioru wnioski  o dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/15 będą uczęszczać do klas: II, III i VI szkoły podstawowej.
Dochód na członka rodziny nie może przekraczać 539 zł netto.
Zaświadczenia o zarobkach należy składać za miesiąc poprzedzający datę składania wniosku.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015.
Szczegóły tutaj

Przedmiotowe Regulaminy Oceniania
1. Język polski
2. Język angielski
3. Język niemiecki
4. Historia, WOS
5. Matematyka
6. Fizyka
7. Biologia
8. Chemia
9. Geografia
10. Muzyka
11. Zajęcia techniczne
12. Informatyka
Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy pierwszej
Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy drugiej
Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych