Najnowsze wydarzenia

Nowy plan lekcji obowiązujący od 15 grudnia 2014r. dostępny w zakładce Dokumenty lub tutaj dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.

Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Zespołu o dniach wolnych - tutaj 
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Dorota Matiaszewska

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Wtorek 9.10-14.10
Czwartek 9.10-14.10
Piątek 11.20 – 13.20

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grybowie
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu  Filia w Grybowie zaprasza na bezpłatne, indywidualne konsultacje w roku szkolnym 2013/2014. Szczegóły tutaj


Powiatowa Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna
w Nowym Sączu

Filia w Grybowie
ul. Kościuszki 18, 33 – 330 Grybów  

z  a  p  r  a  s  z  a
16 listopada 2013 r. /sobota/

w  godz. od 8:00 do 12:00
na

„DZIEŃ  OTWARTY” 

W tym dniu istnieje możliwość skorzystania
z konsultacji:
 

~ PSYCHOLOGICZNEJ ~

~ PEDAGOGICZNEJ ~

~ LOGOPEDYCZNEJ ~ 

Rejestracja telefoniczna pod numerem (18) 445 – 03 – 25 lub osobiście
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno -wychowawczych

1 września 2014 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

22-31 grudnia 2014 r.

3

Ferie zimowe

16 lutego -1 marca 2015 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

2-7 kwietnia 2015 r.

5

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

1 kwietnia 2015 r.

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

21 kwietnia 2015 r.
22 kwietnia 2015 r.
23 kwietnia 2015 r.

7

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2015 r.

8

Ferie letnie

27czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

Informacje dla uczniów

Rozkład jazdy BUS dla uczniów z Binczarowej i Wawrzki w roku szkolnym 2014/15 przedstawia się następująco:

Przywozy:
- Binczarowa  –   7:26   (7:33)
- Wawrzka   –      7:17   (7:27)

Odwozy:
- Florynka - Binczarowa  –  13:25     i    14:10
- Florynka - Wawrzka   –     13:37     i    14:16

Uczniowie dojeżdżający spod Polan będą dowożeni przez Firmę „Beskid - Bus” (nie VOYAGER).
Rano – 1 września 2014 r. przywóz o godz. 7.30 z przystanku Podpolany.

Młodzież wysiada i wsiada na przystankach autobusowych przy drodze pod szkołą.
Proszę zachować szczególne bezpieczeństwo.

 

Informacje dla rodziców

W sekretariacie szkoły są do odbioru wnioski  o dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/15 będą uczęszczać do klas: II, III i VI szkoły podstawowej.
Dochód na członka rodziny nie może przekraczać 539 zł netto.
Zaświadczenia o zarobkach należy składać za miesiąc poprzedzający datę składania wniosku.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015.
Szczegóły tutaj

Przedmiotowe Regulaminy Oceniania
1. Język polski
2. Język angielski
3. Język niemiecki
4. Historia, WOS
5. Matematyka
6. Fizyka
7. Biologia
8. Chemia
9. Geografia
10. Muzyka
11. Zajęcia techniczne
12. Informatyka
Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy pierwszej
Wymagania edukacyjne z matematyki do klasy drugiej
Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych